Titel / Beschreibung
Copye Van eenen brief/ aen den E. den Graue van Leycester/ Stadthouder Generael van alle hare Majesteyts Cryghsvolck inde gevnieerde Prouincien vande Nederlanden/ [...] : Met een verhael, Van seker begeerten ende verthoonigen Aen de Con. Majesteyt/ op twee verscheyden tijden ghedaen/ voor ende vyt den Name van alle de Heeren/ [...]. [Middelbvrgh] : Schilders, 1587