Go to page

Bibliographic Metadata

Title
De katholieken in Nederland en hunne bondgenooten gedurende de laatste honderd jaren : lezing, gehouden te Helmond, den 13n Februari 1891, en van aanteekeningen voorzien / door P. J. F. Vermeulen
AuthorVermeulen, Petrus Jacobus Franciscus
PublishedAmsterdam : Van Langenhuysen, 1891
Edition
2. dr.
Description62 S.
KeywordsNiederlande / Katholizismus / Parteipolitik / Geschichte 1891 / Quelle
Electronic Edition
Münster : Univ.- und Landesbibliothek, 2018
URNurn:nbn:de:hbz:6:1-310721 
Files
De katholieken in Nederland en hunne bondgenooten gedurende de laatste honderd jaren [11.45 mb]
Classification
Links
Reference
IIIF IIIF-Viewer (Beta) /  IIIF Manifest
License/Rightsstatement
Public Domain Mark 1.0