Title

De katholieken in Nederland en hunne bondgenooten gedurende de laatste honderd jaren : lezing, gehouden te Helmond, den 13n Februari 1891, en van aanteekeningen voorzien / door P. J. F. Vermeulen. Amsterdam : Van Langenhuysen, 1891