Go to page

Bibliographic Metadata

Title
De kieswet of wet van den 7den september 1896 (Staatsblad no. 154), tot regeling van het kiesrecht en de benoeming van afgevaardigden ter Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal : zooals zij is gewijzigd bij de wet van den 31sten december 1896 (Staatsblad no. 245) ; met de tabellen, algemeene maatregelen van bestuur en koninklijke besluiten ter uitvoering, benevens een alphabetisch register
PublishedHaarlem : Tjeenk Willink, 1897
Edition
2. dr.
Description160 S.
KeywordsNiederlande / Generalstaaten / Wahlrecht
Electronic Edition
Münster : Univ.- und Landesbibliothek, 2018
URNurn:nbn:de:hbz:6:1-308714 
Files
De kieswet of wet van den 7den september 1896 (Staatsblad no. 154), tot regeling van het kiesrecht en de benoeming van afgevaardigden ter Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal [26.84 mb]
Classification
Links
Reference
IIIF
License
Public Domain Mark 1.0Public Domain Mark 1.0