Go to page

Bibliographic Metadata

Title
Proeliarius of strijdboek, bevattende de jongste oorlogen in Friesland, in het jaar 1518 / beschreven door Broeder Paulus Rodolphi, van Rixtel, vroeger geheeten Johannes Gruyter
AuthorRixtel, Paulus van
PublishedLeeuwarden : Suringar, 1855
DescriptionXII, 253 S.
Annotation
Aus d. Lat. übers.
SeriesWerken uitgegeven door het Friesch Genootschap van Geschied-, Oudheid- en Taalkunde
Electronic Edition
Münster : Univ.- und Landesbibliothek, 2017
URNurn:nbn:de:hbz:6:1-243642 
Files
Proeliarius of strijdboek, bevattende de jongste oorlogen in Friesland, in het jaar 1518 [54.64 mb]
Classification
Links
Reference
IIIF IIIF-Viewer (Beta) /  IIIF Manifest
License/Rightsstatement
Public Domain Mark 1.0