Title / Description
Proeliarius of strijdboek, bevattende de jongste oorlogen in Friesland, in het jaar 1518 / beschreven door Broeder Paulus Rodolphi, van Rixtel, vroeger geheeten Johannes Gruyter. Leeuwarden : Suringar, 1855