Go to page

Bibliographic Metadata

Title
Historische en letterkundige avondstonden, ter ophelderinge van eenige zeden der Nederlanderen : byzonderlyk in derzelver daaglyksch en huislyk leeven ; en van den stand der Nederduitsche dichtkunde, sedert de vroegste tyden, tot aan het begin der zestiende eeuwe ; doormengd met eene opgaave van, hier te lande gevondene, maar nog niet beschreevene, Romeinsche overblyfzelen / uit oorspronglyke stukken en de beste schryvers, met bygevoegde afbeeldingen, te saamengesteld, door Henrik van Wyn
EditorWijn, Hendrik van
PublishedAmsterdam : Allart, 1800
DescriptionVII, 368, 200 : Ill.
Electronic Edition
Münster : Univ.- und Landesbibliothek, 2017
URNurn:nbn:de:hbz:6:1-236383 
Files
Historische en letterkundige avondstonden, ter ophelderinge van eenige zeden der Nederlanderen [119.67 mb]
Classification
Links
Reference
IIIF
License
Public Domain Mark 1.0Public Domain Mark 1.0