Titel
Historische en letterkundige avondstonden, ter ophelderinge van eenige zeden der Nederlanderen : byzonderlyk in derzelver daaglyksch en huislyk leeven ; en van den stand der Nederduitsche dichtkunde, sedert de vroegste tyden, tot aan het begin der [...] / uit oorspronglyke stukken en de beste schryvers, met bygevoegde afbeeldingen, te saamengesteld, door Henrik van Wyn. Amsterdam : Allart, 1800