Title / Description
Verclaringhe Vande Heeren Staten Van Hollandt Ende West-Vrieslandt, waer by hare Mo.Ed. int kort verthoonen, die oprechte goede meeninghe, die sy altijdts [...] : ende waeromme hare Mo.Ed. als wettelijcke Hooghe Overicheyt der voorsz Landen toe-kompt, Kerckelijke Wetten te maecken ende doen onderhouden; ende om wat [...]. s'Graven-Haghe : Hillebrant Iacobssen, 1617