Go to page

Bibliographic Metadata

Title
Het Boeck der Secreten, inhoudende die Conditien, Contracten, aliantie ofte verbindtenisse der Coninginne van Enghelant ende der gheunieerde Provincien, bestaende in xxx. Artijckelen, besloten den x. Augusti, Anno 1585 : Item, vint hier inne die Secreten ofte handelinge der Coninginne van Engelant ende die Geunieerde Nederlanden, van date den vj. Augusti 1598. Noch de Beschrijvinghe des Doots ofte Moorts van den Graef van Broeck: Mitsgaders eenen Brief van den Admirante gheschreven aen den Raedt van Gulick ... Boven desen noch de Beschrijvinghe der Gheboorte, Doop, ende Pillegaven, van den jonghen Coninck van Schotlandt ...
Published[S.l.] : [S.n.], 1599
Description16 ungezählte Seiten ; 4 : Titelvignette
Annotation
In Fraktur
Annotation
Tiele: "De acht eerste bladzijden bevatten de eerstgemelde conditien enz. van 10. Augustus". "Moord van van den Broek". - Ulrich von Daun is de "graaf Van den Broek" die in 1598 het slachtoffer werd van de Spaanse legerbevelhebbers, i.e. de admirant Mendoza.
Knuttel, W.P.C. Catalogus van de pamfletten-verzameling berustende in de Koninklijke Bibliotheek, 1077
Vorlageform der Veröffentlichungsangabe: Anno 1599. - Printed in Alkmaar by Jacob de Meester, for Barent Barentsz in Haarlem?
Bibl. ReferenceKnuttel 1077 ; Typographia Batava 690 ; Tiele, P. A. Bibliotheek van Nederlandsche pamfletten 1,1,434 ; STCN 853519471 ; USTC 424348
Electronic Edition
Münster : Univ.- und Landesbibliothek, 2020
URNurn:nbn:de:hbz:6:1-404093 
Files
Het Boeck der Secreten, inhoudende die Conditien, Contracten, aliantie ofte verbindtenisse der Coninginne van Enghelant ende der gheunieerde Provincien, bestaende in xxx. Artijckelen, besloten den x. Augusti, Anno 1585 [5.47 mb]
Classification
Links
Reference
IIIF
License/Rightsstatement
Public Domain Mark 1.0Public Domain Mark 1.0