Go to page

Bibliographic Metadata

Main titleDen Ongeveynsden Nederlantschen Patriot. Voorstaende De intressen van sijn Vaderlandt teghen alderley opposanten, by vveghe van Discours : Tusschen Mysteriognostos, Jnnocentius, Degenerinus ende Germanicus. De twee eerste zijnde oprechte Lief-hebbers des Vaderlandts, hoewel de eene wat gauwer, de andere wat onnooselder, ende de twee laetste wel schijnvrienden, doch bedeckte vyanden vanden Nederlandtschen Geunieerden Staet. Voorstaende De Jntressen insonderheyt van Hispagnien ende Oostenrijck
Title
2 (1647) Tweede Deel Van Den Ongeveynsden Nederlantschen Patriot
Published1647
Description40 ungezählte Seiten ; 4-o : Titelvignette, Vignette (Holzschn.)
Annotation
In Fraktur
Annotation
Vorlageform des Erscheinungsvermerk: Ghedruckt tot Middelburch, by Symon Verhoeven, Boeckverkooper. [o.J.] . - Kolophon: Gedruckt by Gijsbert Vermeyde Boeckdrucker tot Middelburgh. Voor Symon Verhoeven Boeckverkooper, In 't Iaer 1647.
Tiele: "Gevoelens over de Munstersche Vredehandeling".
Knuttel, W.P.C. Catalogus van de pamfletten-verzameling berustende in de Koninklijke Bibliotheek, 5324
Bibl. ReferenceTiele, P. A. Bibliotheek van Nederlandsche pamfletten 1,1,3071 ; Knuttel 5324 ; STCN 833378481
Electronic Edition
Münster : Univ.- und Landesbibliothek, 2020
URNurn:nbn:de:hbz:6:1-398676 
Files
Tweede Deel Van Den Ongeveynsden Nederlantschen Patriot [12.71 mb]
Classification
Links
Reference
IIIF
License
Public Domain Mark 1.0Public Domain Mark 1.0