Go to page

Bibliographic Metadata

Title
Iournael, Oft dagelijcx verhael : Wat sich heeft toeghedragen voor het stercke Huys Gennep, van den dag dat het door den doorluchtigen Prins van Oragnien belegert is, tot op den dagh dat het van de Coninckschen weder verlaten, ende overgegeven is in handen van hare Hoog-Moghende Heeren Staten, der Vereenighde Provintien. Mitsgaders, de Artijckelen ende conditien die tusschen beyde de partyen besloten zijn. Hier zijn bygevoeght noch twee bygeleyde Kaerten, eerstelijck de gelegentheyt der Fortressen oft sterckte; Als mede een perfect Caertjen vande Belegeringe, naer de Geometrische maet / Door Crispyn vander Pas
AuthorPasse, Crispijn van de
Published[Amsterdam] : Jansz. & van Hilten, 1641
Description16, [2] gef. Bl. : Titelvignette, Ill., 2 Kt. ; 4-o
Annotation
Knuttel, W.P.C. Catalogus van de pamfletten-verzameling berustende in de Koninklijke Bibliotheek, 4779e
Tiele: "Het kaartje van de belegering is een ander als dat in het "Kort en bondich Verhael" voorkomende. De druk der bijgevoegde Articulen is dezelfde als van No. 2757. Daarachter volgt met afzonderlijken titel het "Kort verhael wat gepasseert is aen des Koninghs van Spanjens zijde tot aan de overgave", 8 blz. met plattegrond van de vesting en profil op een blad".
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Men vintse te koop by Broer Jansz. ende Jan van Hilten, Anno 1641
Bibl. ReferenceKnuttel 4779e [Exemplar unvollständig] ; Tiele, P. A. Bibliotheek van Nederlandsche pamfletten 1,1, 2758 ; STCN 841943400 [Exemplar unvollständig]
Electronic Edition
Münster : Univ.- und Landesbibliothek, 2020
URNurn:nbn:de:hbz:6:1-395540 
Files
Iournael, Oft dagelijcx verhael [7.34 mb]
Notice
Classification
Links
Reference
IIIF
License/Rightsstatement
Public Domain Mark 1.0Public Domain Mark 1.0