Go to page

Bibliographic Metadata

Title
Placaet, Tegens den Ducaton van Brabant/ Poolsche/ Dantzicker/ Brandenburger ende Hamburger Penninghen/ diemen Oorden noemt/ de Wtheemsche [utheemsche] Goutguldens/ ende allerhande/ buyten dese Provintien geslagen payemente[n] ... : Mitsgaders teghen allen particulieren Muntslach. Ende spetialijcken teghens eenen nieuwen enckelen ende halven Stuyver/ op de Stadts Munte van Embden geslagen
Publisheds'Graven-Haghe : Jacobsz, 1636
Description[8 ]Bl. : überw. Ill. ; 4-o
Annotation
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: By de Weduwe ende Erfgenamen van wijlen Hillebrant Iacobssz van Wouw, Ordinaris Druckers vande Ho. Mo. Heeren Staten Generael
Electronic Edition
Münster : Univ.- und Landesbibliothek, 2012
URNurn:nbn:de:hbz:6-85659544452 
Files
Placaet, Tegens den Ducaton van Brabant/ Poolsche/ Dantzicker/ Brandenburger ende Hamburger Penninghen/ diemen Oorden noemt/ de Wtheemsche [utheemsche] Goutguldens/ ende allerhande/ buyten dese Provintien geslagen payemente[n] ... [5.56 mb]
Classification
Links
IIIF
License
 Rights Reserved - Free Access