Go to page

Bibliographic Metadata

Title
Beeldenaer Ofte Figuer-boeck/ dienende op de Nieuwe Ordonnantie vander Munte : gearresteert ende uyt-gegeven by de Doorluchtighe Hog: ende Mog: Heeren Staten Generael der Vereenighde Nederlanden/ vanden een-en-twintichsten Julij 1622/ met de Ampliatie van dien / door de ghemelte Heeren vanden 12. Augustus 1626. Inde welcke/ tot meerder verlichtinghe/ gerepresenteert werden de Figueren vande Goude en[de] Silvere Munte ...
Published's Graven-Haghe : Jacobsz, 1626
Description[100] Bl. : nur Ill. ; 4-o
Annotation
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: By de VVeduvve, ende Erffghenamen van vvijlen Hillebrant Iacobssz van VVouw, Ordinaris Druckers vande Ho. Mo. Heeren Staten Generael
Electronic Edition
Münster : Univ.- und Landesbibliothek, 2012
URNurn:nbn:de:hbz:6-85659544179 
Files
Beeldenaer Ofte Figuer-boeck/ dienende op de Nieuwe Ordonnantie vander Munte [27.56 mb]
Notice
Classification
Links
IIIF IIIF-Viewer (Beta) /  IIIF Manifest
License/Rightsstatement
Rights Reserved - Free Access