Go to page

Bibliographic Metadata

Title
De Gout-Myn Van Vranckryck, Voor de Staten en Standen van 't Roomsche Keiserryck Geopent en gestopt / Door Gerard van Wassenbergh. Daer in de middelen aengewesen worden, door de welcken Vranckrijck tot dese ontsaghelijcke hoogheydt is geresen, en oock vernedert sou konnen worden. Uyt het Latijn vertaelt. Beneffens een Extract van sekere Propositie, door Mons. de Moulagh ...
AuthorWassenberg, Eberhard
Published[S.l.], 1672
Description32 S. ; 4-o
Electronic Edition
Münster : Univ.- und Landesbibliothek, 2013
URNurn:nbn:de:hbz:6-85659549183 
Files
De Gout-Myn Van Vranckryck, Voor de Staten en Standen van 't Roomsche Keiserryck Geopent en gestopt [10 mb]
Classification
Links
IIIF IIIF-Viewer (Beta) /  IIIF Manifest
License/Rightsstatement
Rights Reserved - Free Access