Title / Description
Juda Ontkroont, Ofte Treurpredikaetsie Over Jeremiaes Klaegliederen Cap. 5. v. 16. Gepast op de overdroeve Doot van de Doorluchtigste Princesse Maria Stuart, [...] / Door Herm. Wits, Doctor en Professor der H. Theologie en Predikant tot Utrecht. Utrecht : Halma, 1695