Titel / Beschreibung
Sweedsche Spiegel: Daer in niet alleen klaerelijck te sien is/ maer oock beweesen wordt/ wat de Sweeden voor oprechte/ goede/ vroome Christenen zijn. Maer [...] : En om sich vor al sulcke ... luyden: hebben voor te sien en te wachten. En voornamentlijck Daer door alle Evangelische ... tot op desen dagh haer ... van [...] / ... Door Philotheum Warnern van Warhuysen. [S.l.], 1659