Title / Description
Lykrede Over de Dood van de Doorluchtigste en Grootmagtigste Vorstinne Maria De II. Koninginne van Grootbritanje, Vrankryk en Ierland / Johan Georg Graevius. Vertaalt door Dirk Smout. Utrecht : Halma, 1695