Title / Description
Het Juychende en Vrolokkende Cleve : Voorgestelt, in alle zyne opschriften der Eerenbogen, in hare Stadt opgericht. als zyne Konincklyke Majest. van Pruyssen ... den 2. Julij 1706. zyn intrede [...] / [Johannes Kayser]. Opgeschreven en by een versamelt, door Christoffel de Vries. Cleve : Silberling, 1706