Title / Description
't Verheerlickt Nederlandt, Door de Wapenen van de Mo: Mogende Heeren Staten Generael der Vereenighde Nederlanden, Onder't Opper-Beleyt van den Edelen Gestr: [...] : Vytgebeelt door verscheyde Rijm-Oeffeningen der geestighste Poëten. [S.l.], 1668