Title / Description
Resolutien Ende Verbael Van't gebesoigneerde van den Ed: Heere Cornelis De Witt ... als Gedeputeerde ende Gevolmachtighde van de Ho: Mo: Heeren Staten [...] : Mitsgaders meer andere Resolutien en Mißiven ter materie dienende. [S.l.], 1668