Title / Description
De Stadthouderlijke Regeeringe In Hollandt Ende West-Vrieslandt. Dat is; Een kort en bondigh Verhael van de Gedenskwaerdighste daden en wercken der Hollantsche [...] : aenvangh nemende met het Stadthouderschap van Prins Willem den I. en eyndigende met de doodt van Prins Willem de II. t'Amsterdam : van der Gracht, 1662