Title / Description
Oudenhoven, Jacob van: Jacobiis Van Oudenhoven Ingebroken Alblasser-Waert, In Zuyd-Hollandt : Vervaangende desselfs Situatie, Grootte. Dijckagien, Oude ende Nieuwe Inbreucken, &c. Midtsgaders, Het naerder Inbreken van den Souwendijck/ ende hoe veel [...]. Dordrecht : Smient, 1659