Title / Description
Goeden Yever tot het Vader-Land, Ter blijder Inkomste van den Conincklycken Prince Ferdinand Van Oosten-Ryck, Cardinael ... Binnen De Stadt Ghend / Vytghegheven door Ivstvs De Hardvyn Priester, Ende David Vander Linden, Beyde In gheborene der selve Stede. Antwerpen : Aertssens, 1635