Title / Description
De Middelen van Vrankryk, Om den Koophandel der Hollanderen te verderven : Als mede des selfs Belangens aengaende d'Vitheemsche Vorsten, den Konink door sijne Staetsdienaren aengeboden. Uit het Frans vertaelt. Brussel : Petit, 1671