Title / Description
Tractaet Van Vrede Tusschen de Croonen van Vranck-Ryck Ende Spaengien / Gesloten ende onderteeckent door de Heere Cardinael Mazarijn, ende de Heere Dom Louys Mendez de Haro ... op de Frontieren van de Pyrenesche Geberchten, den 7. November 1659. Uyt het Frans overgeset. 's Graven-Hage : Vlacq, 1660