Title / Description
Kort Historisch verhael Van den Oorspronck ende Voortgantk deses tegenwoordigen Bloedigen/ ende bederflijcken Oorloghs/ met den welcken nu ter tijdt geheel [...] : Waer in kortelijck ende klaerlijck voor oogen wert gestelt al't gene dat van den begin des Oorlogs tot noch toe gepasseert is ... Amstelredam : Saccus, 1632