Title / Description
Placaet Ende provisionele reductie ofte tollerantie vande Hoogh. Mog. Heeren Staten Generael der Vereenighde Nederlanden/ op den cours van den gelde/ so [...]. 's Graven-Haghe : Jacobsz, 1645