Title / Description
Placaet, Tegens den Ducaton van Brabant/ Poolsche/ Dantzicker/ Brandenburger ende Hamburger Penninghen/ diemen Oorden noemt/ de Wtheemsche [utheemsche] [...] : Mitsgaders teghen allen particulieren Muntslach. Ende spetialijcken teghens eenen nieuwen enckelen ende halven Stuyver/ op de Stadts Munte van Embden [...]. s'Graven-Haghe : Jacobsz, 1636