Titel / Beschreibung
Beeldenaer Ofte Figuer-boeck/ dienende op de Nieuwe Ordonnantie vander Munte : ghearresteert en[de] uyt-ghegheven by de Ed: Mog: Heeren Staten van Hollandt ende West-Vrieslandt/ op den 22en. Aprilis 1621. In welcke gherepresenteert [...]. 's Graven-Haghe : Jacobsz, 1621