Title / Description
Placcaet Van onse alreghenadichste Princen ende Heeren/ de Eertz-hertoghen/ op de prouisionele [provisionele] permissie ende tolerancie vanden loop vande [...]. Hantwerpen : Verdussen, 1609