Title / Description
Placcart// Ende ordonantie generale/ soo op den cours// van den Gelde/ als op de policie ende discipline betreffende d'exer-//citie van den Munte ende [...] : Midtsgaders t stuck van den// Wissele ende Wisselaers/ Scheyders ... Ghegheuen by zijne Excellentie inden Haghe den iiij. Au-//gustj. Anno 1586. Amstelredam : Claesz, 1586