Title / Description
De Gout-Myn Van Vranckryck, Voor de Staten en Standen van 't Roomsche Keiserryck Geopent en gestopt / Door Gerard van Wassenbergh. Daer in de middelen aengewesen worden, door de welcken Vranckrijck tot dese ontsaghelijcke hoogheydt is geresen, en oock vernedert sou konnen worden. Uyt het Latijn vertaelt. Beneffens een Extract van sekere Propositie, door Mons. de Moulagh ... [S.l.], 1672