Title / Description
Korte Deductie Ofte Species Facti, Welke beneffens de daar toe dienende Documenten Door de Heer de Charon St. Germain, zyn gedaan Registreeren ten Prothocolle [...] : Dienende Tot Berigt Wegens de deferente tusschen de Hoog-geboren Graven en Gravinnen van Limburgh, Bronkhorst en Styrum ... den Heere Leopold Grave van [...]. 's Gravenhage : Zanten, [ca. 1727]