Title

Nieuwe Keysers Chronica Ofte Gheschicht-boeck van alle de Roomsche/ soo Oostersche als Westersche Keyseren : Oock mede van de Tyrannen ende Rebelle ... ; Van Cajus Julius Caesar ... af/ tot op den tegenwoordigen Keyser Mathias ... / Ghetoghen VVt de gheloofvveerdichste Originele Munten, Antiquiteyten ende Autheuren te samen vergaert: door ... Georgius Chanler, Rector gheweest te Padua ... Ende nu ... in den Druck bekosticht ende verveerdicht/ door Georgius Chanler, des Autheurs Soons Sone. Interprete Iacobo VVestfrisio No. Pub. Amstelredamensi. Amstelredam : Biestkens, 1617