Title / Description
Der Heeren Staten van Hollandt ende West-Vrieslandt Godts-Diensticheyt : Tegen veler schandelicke Calomnien, ende bysonder tegen den Brief onlangs by Sibrandum Lubberti geschreven aenden Eer-weerdichsten Aerts-Bisschop van Cantelberch [...] / Verdedicht door Hvgo De Groot, Harer Ed. Mo. Advocaet Fiscael. s'Graven-Haghe : Hillebrant Iacobssen, 1613