Title / Description
Hedendaagsche Penningkunde, Zynde eene Verhandeling Van Den Oorspronk Van 'T Geld, De opkomst en 't onderscheyd der Gedenkpenningen; Den aardt en de Rekenwyze [...] : Midsgaders Van de vaste Grondregelen, die ... moeten worden inachtgenomen / Door Mr. Gerard Van Loon. 's Graavenhaage : van Lom, 1732