Titles

jump to filter-options
Search for: Series (Number) = HT012894669 or Series = Vermakelijck Landt-Leven
  • Title page
    Beschrijvende alderhande Prinçelijcke en Heerlijcke Lust-hoven en Hofsteden, en hoemen de selve, met ... Boomen, Bloemen en Kruyden, kan beplanten ... ; Met noch ontrent 200 Modellen van Bloem-percken ...
    Groen, Jan van der
    Desen laetsten Druck is doorgaens verbetert, Amsterdam : Doornick, 1670