Titel

zu den Filteroptionen
Suche nach: Schlagwort = Basilika Notre Dame <Halle, Flämisch-Brabant>
  • Titelblatt
    Hare weldaden ende Miraculen ghetrou-//welick ende ordentlick wtgheschreven. VVt de Latijnsche in onse Nederlantsche tale ouergheset ... Tot welcken eynde cleyne Annotatie[n] ... op de kant gestelt zijn: een ... Vermaninghe en[de] Voorreden tot den Christenen voor aen ...
    Lipsius, Justus
    Delff : Schinckel, 1605