3 Titles

jump to filter-options
Search for: Series (Number) = HT012894669 or Series = Vermakelijck Landt-Leven and Collection = ghost domain ulbms [missing Parent]
 • Title page
  Beschrijvende alderhande Prinçelijcke en Heerlijcke Lust-hoven en Hofsteden, en hoemen de selve, met ... Boomen, Bloemen en Kruyden, kan beplanten ... ; Met noch ontrent 200 Modellen van Bloem-percken ...
  Groen, Jan van der
  Desen laetsten Druck is doorgaens verbetert, Amsterdam : Doornick, 1670
 • Title page
  Over de twaelf Maenden van't Jaer ; Beschrijvende/ hoemen ... sal Hoven/ Thuynen ... verordineeren ... en bezaeyen. Met een Onderwijsinge van der selver aert ... tot onderhoudingh van 's Menschen gesontheydt ...
  Nyland, Petrus
  Amsterdam : Doornick, 1670
 • Title page
  Onderwijsende/ hoemen binnen en buyten de Steden/ heylsame Medicijnen voor ... Menschen en Beesten/ sal ... bereyden ... Als mede Den naerstigen Byen-Houder
  Nyland, Petrus
  Amsterdam : Doornick, [1670]