Titel

zu den Filteroptionen
Suche nach: Drucker / Verleger = Doornick
 
 • Titelblatt
  Onderwijsende/ hoemen binnen en buyten de Steden/ heylsame Medicijnen voor ... Menschen en Beesten/ sal ... bereyden ... Als mede Den naerstigen Byen-Houder
  Nyland, Petrus
  Amsterdam : Doornick, [1670]
 • Titelblatt
  Beschrijvende alderhande Prinçelijcke en Heerlijcke Lust-hoven en Hofsteden, en hoemen de selve, met ... Boomen, Bloemen en Kruyden, kan beplanten ... ; Met noch ontrent 200 Modellen van Bloem-percken ...
  Groen, Jan van der
  Desen laetsten Druck is doorgaens verbetert, Amsterdam : Doornick, 1670
 • Titelblatt
  Over de twaelf Maenden van't Jaer ; Beschrijvende/ hoemen ... sal Hoven/ Thuynen ... verordineeren ... en bezaeyen. Met een Onderwijsinge van der selver aert ... tot onderhoudingh van 's Menschen gesontheydt ...
  Nyland, Petrus
  Amsterdam : Doornick, 1670
 • Titelblatt
  Tot troost van alle geloovige, en op Godt-betrouwende Zielen
  Simonides, Simon
  Dese laetste of seste Druck vermeedert en verbetert, Amsterdam : Doornick, 1672