Titel

zu den Filteroptionen
Suche nach: Schlagwort = Landeskunde
  • Titelblatt
    bevattende een overzigt van den tegenwoordigen toestand van dit gewest, toegelicht door statistieke berigten omtrent handel, nijverheid, scheepvaart, wegen en andere provinciale belangen
    Eekhoff, Wopke
    Leeuwarden : Eekhoff, 1864