Title / Description
Sweedsche Oorloghen, dat sijn De gedenckwerdichste daede[n], geschiet in Duytsla[n]dt en[de] waerom Der Swede[n] Coning ... de waepene[n] tegen Keyserlke. [...] : metsgaders. Alle Battahen, Belegeringen, en[de] Interprijsen, die sedert t'beginßel, tot desen tijt geschiet sijn : . Beginnede van het ouergaen der Stad Augsburg tot den tweden bloedigen Slach voor Leipsich en den beclaegelycken, doot des Conings van Sweden. H.L.M.. Arnhem. 1633