Title / Description
Sweedsche Oorloghen, dat sijn De gedenckwerdichste daede[n], geschiet in Duytsla[n]dt en[de] waerom Der Swede[n] Coning ... de waepene[n] tegen Keyserlke. [...] : metsgaders. Alle Battahen, Belegeringen, en[de] Interprijsen, die sedert t'beginßel, tot desen tijt geschiet sijn : . ... Beginnende vande ghedenckwaerdighe Veldslach, ghehouden voor Leypzigh, tot na de veroveringhe der Steden Augsburgh en Munchen. Arnhem. 1632