Titel / Beschreibung
Amsterdams Nievwe-Iaer [nieuwe-jaer], Ofte Gheluck-wenschinghe van eenen Landt-man tot Taemen, aen sijnen Landt-Heer tot Amsterdam : Te samen gestelt Tot niemants verbitteringhe, maer tot yders verbeeteringhe / Door Geroen Garrebrants Koolstruyck. [S.l.], 1651