Title / Description
Articulen geproponeert by de Gheestelijckheydt/ ende den Drossaert/ Schouten/ Borgemeesteren/ Schepenen ende Kaedt der Stadt van Breda aen sijn Hoogheyt/ [...] : Copie. t'Amsterdam : Lieshout : Broersz, 1637