Title

Den Oorspronck Vande Ruïne ende Aermoede Der Spaensche Nederlanden : Als-Mede De aenwijsinghen der hulp-middelen om de selve Landen Wederom Te Erstellen ... Verhandelt in een t'Samen-spraeck' tusschen een Edelman van Brabandt, [...] / [Pieter Cardon]. Luyck : Chockier, 1685