Title / Description
Een kort Bericht. Dat de Coningen van Hispangien met hare Wapenen niet voor hebben de bescherminge vande Roomsche-Kerck/ maer wel het beginnen end' op-rechten [...] : Mits-Gaders Een Nae-reden aen alle Roomsch-Gezinde Catholijcken der Vereenighde Provintien/ op dat sy niet den Coning van Hispanien/ maer de Doorl. Heeren [...] / By een ghestelt door N. N. zijnde een Catholijcks Rechts-Geleerde. Delf : Cloeting, 1641