Title / Description
Ordonnantie Waer na in de Graeffchap Zutphen geheven ende gecollecteert wort/ den Impost van den 25. en 50. sten Penninck : respective soo van Collaterale successien als oock van alle de Verkopingen/ Vermangelingen/ Verpandingen/ Beswaringen ende Alienatien ... als Huys/ Hof/ [...]. Zutphen : van der Spijck, [ca. 1696]