Title / Description
Ordonnantie Op Den Op-hef van het Recht van 't Kleyn-Zegel, Over de Stad, Steden, ende Lande van Utrecht : By de Ed: Mog: Heeren Staten van den selven Lande gereneveert ende gearresteert/ Den ix. Martij 1681. Utrecht : van Paddenburgh, 1681